reen al la startpaĝo  

 

La Krefelda Esperanto-societo renkontiĝas ĉiu-ĵaŭde je la 6-a vespere
                                                (krom la ferioj en Nord-Rejnvestfalio).

Loko:  47798 Krefeld, Corneliusstraße 43;  
            Domo de Bürgerintitiative Rund um St. Josef  Tel.: 02151 / 843 840

Kontakto:  esperanto.krefeld@web.de

Gastoj estas bonvenaj! 

Esperanto-aktivaĵoj en Krefeld

En junio 2014 ni vizitis nian ĝemelurbon Dunkerque en Francio

Dankon al niaj gastigantoj Edith kaj Daniel!

Edith kaj Daniel

...ekzotikaj domoj en la nova urboparto

nova urboparto en Dunkerque

nova urboparto en Dunkerque

...ĉarma marista preĝejo Notre-Dame des Dunes

Notre-Dame des Dunes

Notre-Dame des Dunes

...nova teatro

Dunkerque, nova teatro

...urbodomo

Dunkerque, urbodomo

Ĝxis la nova renkonto, Dunkerque!2013.09. en Krefeld okazis "festo sen limoj"

- la stando de la Esperanto-grupo de Krefeld

la stando de Esperanto-grupo de Krefeld
la stando de Esperanto-grupo de Krefeld

2012-08. - Esperanto-familio Lee el Koreio, Seulo, gastis en Duisburg kaj Krefeld

La korea esperantisto Lee Hyun Hee dum multaj jaroj praktikis Esperanton ĉefe per interreto. Nun li vojaĝis kun sia familio al Eŭropo, inter alie por renkonti malnovajn retajn geamikojn. La dimanĉon, la 19-an de aŭgusto, li pasigis en Duisburg kaj Krefeld, kie Esperantistoj - lokaj kaj el Slovakio kaj Ĉinio - akceptis lin kaj liajn familianojn en sia gaja rondo.

Dum la vizito de Esperanto-abelĝardeno en Krefeld

Dum la vizito de Esperanto-abelĝardeno en Krefeld abelregxino abelreĝino
 

2012.07., la unua renkontiĝo de esperantistoj el ĝemelurboj Krefeld kaj Dunkerque

La unua renkontiĝo de esperantistoj el ĝemelurboj Krefeld kaj Dunkerque okazis en Krefeld la 30-an de junio kaj la 1-an de julio 2012. En la sama semajnfino en centro de Krefeld okazis granda kulturfesto, kio helpis al ni oferti interesan kaj varian programon al niaj gastoj kaj montri nian urbon ankaŭ de la kultura flanko.

Komuna foto antaŭ la preĝojo de menonitoj en Krefeld
Mennonitenkirche Krefeld

Komuna foto en la ĝardeno de nia klubanino Mia Böhmer

  Informoj pri la ĝemeleco de niaj du urboj:
- ekde la jaro 1974 la urboj Dunkerque kaj Krefeld estas ĝemelurboj.
- 350 km da distanco disigas niajn urbojn.
- en la Krefelda urbodistrikto Hüls ekzistas Dunkirka strato.
- la ĝemelurbaj rilatoj estas flegataj de la urbodomo, de lernejoj, de sportistoj kaj de lingvo-interesuloj.
  Jen kelkaj ekzemploj:
- interŝanĝado de gelernantoj de krefelda lernejo "Marienschule" kun la ĝemellernejo "Notre Dame
  des Dunes" en Dunkerque okazas jam dum 25 jaroj, regule unu fojon pro jaro okazas reciprokaj vizitoj.
- partopreno en festoj: - "Germanio" estis la temo de la granda festo de du familiaj centroj "Maison de
  Quartier Pasteur" kaj "Petit Synthe" en Dunkerque. Dum tiu festo dancis Krefelda breackdancgrupo
  "Funky Spins"kaj demonstris la sportan kaj la interkulturan flankojn de nia urbo.
- partneraj sportaj rilatoj: la plej granda Krefelda sportasocio SC Bayer 05 Uerdingen regule organizas
  sportfestojn por junaj sportistoj el Krefeld kaj ĝemelurboj.
- muzikaj ligoj: la Krefelda Simfonika orkestro jam multfoje koncertis en Dunkerque.

La amikecaj interrilatoj sur esperantista nivelo establiĝis en la jaro 2000, kiam Monique Vitse kaj Marie-Josée Lerouge vizitis Krefeld-on okaze de la tradicia aŭtuna Esperanto-renkontiĝo.
En 2001 sekvis reciproka vizito de Krefeldanoj (R. kaj W. Ebel) al Dunkerque kun bildprelego pri Siberio (Regiono Altaio).
En kadro de la 1-a internacia konferenco de INA (Internacia Naturkuraca Asocio), organizita en Krefeld en la jaro 2002, nin vizitis la tiama prezidanto de la Esperanto-grupo en Dunkerque Pascal Vilain kaj lia edzino Mari-Roza.

Tre agrable kaj grave estas, ke niaj Esperanto-societoj plu subtenas la kontaktojn, kiuj ne nur demonstras la interpopolan fratecon kaj amikecon, sed ankaŭ montras realan utilon de Esperanto sur la vojo de interkompreniĝo en la unuiĝinta Eŭropo.

 

Projekto de UNEP "Plantu por nia planedo!" en Bona Espero, Brazilio

En junio 2012 en Krefeld okazis tritaga ekspozicio por infanoj dum kiu krefeldaj esperantistoj denove varbis
por la projekto de UNEP "Plantu por nia planedo!" en Bona Espero, Brazilio. Multaj infanoj vizitis nian tablon pentris arbojn kaj ricevis donacojn.

Krefeldaj esperantistoj varbis por la projekto de  UNEP Plantu por nia planedo!

"Kampanjo de la UNEP (naturmedia organizaĵo de la UNO) celas planti unu miliardon da arboj ĝis la jaro
2015 por kontraŭbatali la kreskantan danĝeran regionan senarbigon kaj la ligitan tutmondan malbonigon
de la klimato.

Vizitu la belan retpaĝon de tiu projekto  http://take.esperanto.free.fr/plantu/indekso.htm

 

Dum la kristnaska bazaro krefeldaj esperantistoj laboris por "Bona Espero"

      Dum la kristnaska bazaro en la teatro de Krefeld krefeldaj esperantistoj kolektis monon por "Bona Espero".

 

Mikaelo Bronstein - elstara esperantisto kaj bardo el Tiĥvin, Ruslando -
koncertis en Krefeld la 13-an de januaro 2011

Für den Inhalt dieser Seite ist eine neuere Version von Adobe Flash Player erforderlich.

Adobe Flash Player herunterladen

 

Subteno de la konstruo de la "Zamenhof-monumento" en la Esperanto-urbo

Krefelda E-societo subtenis la konstruon de la "Zamenhof-monumento" en Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo okaze de la 150-a naskiĝtago de la kreinto de Esperanto - D-ro Ludoviko Zamenhof (15.12.2009)

Krefelda E-societo subtenis la konstruon de la "Zamenhof-monumento"  en Herzberg am Harz  - la Esperanto-urbo okaze de la 150-a naskigtago de la kreinto de Esperanto D-ro Ludoviko Zamenhof

 

Dum sia rondvojaĝo tra Germanio Norberto kaj Yoandra el Kubo gastis en Krefeld

"La paro de aktivuloj el centra Kubo, gepatroj de Esperanto-familio, vojaĝas tra Eŭropo laŭ invito de Flandra Esperanto-Ligo. Dum du periodoj de po kelkaj tagoj ili povas prelegi ankaŭ en Germanujo." Legu plue...

Dum sia rondvojaĝo tra Germanio Norberto kaj Yoandra el Kubo gastis en Krefeld
Krefeldaj esperantistoj varbis por la projekto de UNEP "Plantu por nia planedo!"

Krefeldaj esperantistoj varbis por la projekto de  UNEP Plantu por nia planedo!

"Kampanjo de la UNEP (naturmedia organizaĵo de la UNO) celas planti unu miliardon da arboj ĝis la jaro 2015
por kontraŭbatali la kreskantan danĝeran regionan senarbigon kaj la ligitan tutmondan malbonigon de la klimato.
En la franca urbo Wintzenheim la esperantisto Michel Basso komencis ekde 2007 kun sia asocio TAKE realigi ĉi-tiun intencon kiel longdaŭran projekton de la Esperanto movado. Ĉi-tiu agado direktu al internacia solidareco ĉefe inter infanoj, kaj tio per la laborlingvo Esperanto."    (http://take.esperanto.free.fr/plantu/indekso.htm)

En junio 2009 en Krefeld okazis tritaga ekspozicio por infanoj dum kiu krefeldaj esperantistoj prezentis kiel efektivigas la projekto de INEP "Plantu por nia planedo!" en Bona Espero, Brazilio.

Jen kelkaj fotoj, kiuj montras la etoson dum la festo.Ŝtonoj el Krefeld por la Esperanto-monumentoj en Herzberg

Ŝtonoj el Krefeld - kolektitaj ĉe la rivero Rejno - por du belaj monumentoj, kiujn la franca artisto Michel Basso 
konstruos omaĝe al Esperanto kaj donacos al Herzberg am Harz, la Esperanto-urbo, Germanio.

Por ke la monumentoj estu vere internaciaj, s-ro Basso petas esperantistojn el ĉiuj landoj sendi ŝtonetojn,
por montri simboligitan mondan solidarecon al Herzberg kaj Esperanto.  Legu pluaj informoj...


La 2-an de aprilo 2009 okazis la lasta antaŭpaska lernvespero de la tre sukcesa Krefelda
Esperanto-kurso de komencantoj. Gratuljon!

la Krefelda grupo de Esperanto-komencantoj kun la dozento, s-ro Lars Sozüer el Duisburg

la Krefelda grupo de Esperanto-komencantoj kun la docento, s-ro Lars Sözüer el Duisburg

Pasintaj aktivaĵoj de la Krefelda Esperanto-societo:

2008 - REVELO-tago en Krefeld-Hüls

2005 - aŭtuna E-aranĝo en Krefeld-St. Tönis  temo: "Inspiro en colora vitro"

2004 - somera E-aranĝo en Krefeld-Oppum    temo: "Nutraĵo kaj nutrado"

2002 - aŭtuna E-aranĝo en Krefeld-Linn         temo: "De ligno al artobjektoj kaj muzikaj instrumentoj"

2002 - la 1-a-konferenco de INA                       temo: "Naturkuracado en diversaj landoj "

2001 - aŭtuna E-aranĝo en Krefeld-Hüls         temo: "De argilo al ceramikaĵoj"

2000 - aŭtuna E-aranĝo en Krefeld-Linn         temo: "aŭdi - vidi - palpi" ĉe la artisto Armin Küpper"

1999 - aŭtuna E-aranĝo en Krefeld, E-domo   temo:  "La nekonata najbaro"

1999 - somera E-aranĝo en Krefeld-Inrath:     temo: "Nijmegen-E-klubo gaste en abela ĝardeno"

1998 - aŭtuna E-aranĝo en Krefeld, E-domo:  temo: "10-jara jubileo de la Krefelda E-societo"

1996 - REVELO-tago en Krefeld-Kempen:       temoj: 1) koncerto de Asorti;
                                                                                  2) prelego de Nina Korĵenevskaja pri rusa pentroarto"

1988 - fondiĝo la nuna Esperanto societo en la domo de Bürgerintitiative Rund um St. Josef


 

Arkiva foto el la jaro 1947

arkiva foto el la jaro 1947

Malnova foto el la jaro 1947 atestas pri REVELO, kiu okazis en la postmilita Krefeld. La partopreninto de tiu kongreso, s-ro Hans-Werner Knötzsch (†) el la urbo Hagen, donacis ĝin al ni. "En tiu tago estis belega vetero,
la birdoj ĉipris kaj la feliĉo pri la ebleco denove partopreni Esperanto-renkontiĝon post tiom da teruraj jaroj, plenigis nin ĉiujn …"
- rememoris li.

Bonvenon en nia bela urbo!

La mezepoko fascinas ĉiun generacion per sia ravo. Same impresoplena estas la paŝo tra la korta pordego de la mezepoka kastelo Burg Linn. Vizito al ĝi estas la kulmino de ĉiu ekskurso tra tiu urboparto de Krefeld.

En la kastelo oni sentas la spiriton de tiama vivo: malvarmon kaj premon de ŝtonaj muroj kaj danĝerojn minacantajn
de malantaŭ ili. Oni pasas luksajn kavalirajn salonojn, vidas krudajn kaj juna francino dum vizito en Krefeldvalorajn antikvajn meblojn, bildojn kaj ilarojn, multekostajn flandrajn muro-tapiŝojn, trabo-kovraĵojn, kamenojn, teksomaŝinojn.

Tra spirala ŝtuparo oni atingas la panoraman observo-platformon de la defenda turo, en kies mezo troviĝas ankaŭ profunda kavo por la tiamaj malsato-torturoj.

En la supro malfermiĝas vido al la kastelaj konstruaĵoj, al la urbeto Linn kun ĝiaj akvokavoj, plue al Krefeld kaj najbaraj urboj Düsseldorf kaj Duisburg.

La kavaliro Otto von Linn, kiu fondis la kastelon en la 11-a jarcento, supozeble partoprenis ankaŭ krucan militiron.
Kelkaj detaloj en la ornamo kaj konstruo atestas pri tio.

Dum jarcentoj la kastelo estis areno por kavalira gloro kaj spegulo de mizeraj militaj tempoj. Hodiaŭ ĝi servas
por la celoj de muzeaj, kulturaj kaj distraj aranĝoj.

 

al la komenco      reen al la startpaĝo

Counter