I N F O R M I L O 244
Esperanto-Grupo Bremen
Eldono februaro - marto 1999

Sekr. D-ro Hans Walter Krüger, Dortrechter Str. 36, 28259 Bremen, Tel: 0421 561943
Informoj: Ostr. Hellmut Grebe, Tel: 0421 3963480
Grupa konto: Die Sparkasse in Bremen. Konto Bohn/Esperanto 1066 5594,BLZ 29050101
Red. INFORMILO Dieter Hartig, Aug.-Hagedorn-Allee 55, 28279 Bremen, Tel: 847 68 06

Nia programo por 1999
provizora
 
   10an de februaro: Jarkunveno
   10an de marto: aranghos s-ro Kurt Meyer
   21an de aprilo: ni kantu
   12an de majo: Maja Ekskurso
   9an de junio: S-ro Franz Kruse prelegos: "Ekskurso en Internet"
   7an de julio: ghardenfesto en la ghardeno de s-ino Ruth Bohn
   8an de septembro: grupvespero
   13an de oktobro: s-ino Elisabeth Kruse ludos kun ni, ekzemple "Scrabble"
   10an de novembro: s-ro Kurt Meyer meditos kun ni pri la jaro 2000
   8an de decembro:  Zamenhoffesto, invitis nin familio Krüger

Jen la programo tra la jaro. Povas ja esti, ke pro neantauvideblaj kauzoj la programo "suferos" shanghojn.


Unsere Jahresversammlung

ist für uns alle sehr wichtig, dieses Mal besonders, weil wir neben anderen wichtigen Dingen
über unser kunvenejo neues erfahren.
Besonders DEIN Erscheinen, DU, der du gerade diese Zeilen liest,ist besonders wichtig.

Wir treffen uns am 10. Februar um 20 Uhr im BRODELPOTT!
 
Tagesordnung:
 1. Begrüßung
 2. Wahl des Protokollführers und Wahlleiters
 3. Bericht des Schriftführers
 4. Bericht der Kassiererin
 5. Bericht der Revisoren
 6. Unser Informilo
 7. Entlastung des Vorstandes
 8. Entlastung der Kassiererin
 9. Wahl des Vorstandes und Revisoren
 10. Unser künftiger Versammlungsraum
 11. Werbung, Programm, Verschiedenes.

Anträge und Änderungswünsche bitte bis zum 1. Februar an Hellmut Grebe


RETROSPEGULO

Zamenhoffesto 1998

Grava glatglacio sur la stratoj kaj vojoj necesigis prokrastadon de nia tradicia Zamenhoffesto. Finfine, la 16an de decembro bedaurinde nur malgranda rondo renkontighis che Lisa kaj Dieter Hartig. Ech ambau prezidantoj de nia grupo ne povis partopreni.

Sed chiu cheestanto kunportis bonan humoron kaj ghuis la hejmecan sferon de la beleta nova loghejo, kiu nun ek de kelkaj monatoj estas la posedajho de geedzoj Hartig. Cetere, diversaj salatoj kaj trogokolbasetoj eminente bongustis.

Feliche S-ino Elke Krüger kunportis sian transversfluton. La cheestantoj kantis kelkajn konatajn kantojn kiujn shi akompanis per instrumento. Stimulaj interbabiladoj komencis, la tempo forflugis ...

Dankon, Lisa kaj Dieter, por tiu chi feste aranghita vespero.

H-W K


Vojagho al Florida

Prelego de d-ro Hans-Walter Krüger la 13an de januaro

Plenplena estis nia kunvenejo, evidente pro la atendo de interesa prelego. Sed unue ni devis plenumi la oficialajn ceremoniojn. Tio estas chefe la bondeziroj de nia prezidanto s-ro Grebe okaze de la Nova Jaro. Li esperas, ke por 1999 estu por nia grupo kaj Esperanto entute sukcesa kaj rezulthava. Poste li menciis la 75an naskightagon de nia fidela membro s-ro Lohmann. Chiuj membroj bondeziris lin kaj esperas, ke lia sanstato permesos al li felichan vivon.

S-ino Lisa Hartig estis honorigita pro shia 25-jara membreco en nia grupo. Kvazau ordeno shi ricevis la stelon ornamita per arghentaj kverkfolioj. Fiere oni fiksis ghin tuj sur la pulovron.

Fine nia prezidanto donacis al familio Hartig vinbotelojn, kiujn la grupo celis transdoni che la Zamenhoffesto okaze de la translogho en la novan loghejon .

Per sufiche detala priskribo de la flugo al Florida en Usono, pri la unuaj impresoj, la homoj, la cirkonstancoj komencis la prelego de d-ro Krüger. Per memfarita celtrafa mapo li klarigis al ni la geografiajn menciindajhojn kaj kie la lokoj situas, kiujn li vizitis.

La diapozitivaj bildoj rakontis pri mondo tute alia ol la nia. Ekzemple preghejoj, kiuj servas kiel plurcelaj haloj, la vasta lando kaj multaj aliaj interesaj vidindajhoj. Char la bildoj estis tre altkvalitaj, estis la rigardo plezuro.

Kune kun hhoro d-ro Krüger estis en Florida. Ili kantis tie kaj rikoltis bonan sukceson.

El la multaj, belaj bildoj ne eblas elstarigi temon au serion, sendube chiu spektanto preferus akcenti sian temon. Por mi persone plej tushis la du bildoj, kiuj raportis pri la baptado de plenkreskuloj en la maro. Tian ceremonion mi ne atendis. Ni multon spertis pri tiu fora lando kaj ties kulturo.

Dankon, kara Hans-Walter pro via interesa prelego.

Hg


Jahresüberblick

Kiel chiujare, d-ro Krüger denove verkis kaj disdonis superrigardon trans la okazajhoj en nia grupo. Estas denove tre interesa legajho kaj oni miras, legante la raporton, kio okazis en nia grupo! Li vere nenion preterlasis.

Akceptu koran dankon, kara Hans-Walter!

Hg


Nova, treege bonvena membro!!

Alighis oficiale nia kara, simpatia kaj ege shatata amikino kaj ghisnuna kvazaua membrino

sinjorino Elfriede Coburger.

Vi estas tre bonvena en nia rondo. Ni ghojus ofte vin vidi en nia grupo.


Eldiris poeto Goethe en 1828

Mi ne timas, ke Germanio ne unuighos; niaj bonaj shoseoj kaj estontaj fervojoj ebligos ghian efektivighon. Sed Germanio estu precipe konkorda en reciproka amo kaj chiam unuanima kontrau ekstera malamiko. Estu unuece, ke la germana talero kaj grosho havu la saman valoron en la tuta regno, ke mia kofro preterpasu chiujn tridekses shtatojn sen esti malfermata. Estu unuece, ke la urba pasporto de civitano el Weimar estu taksata per limogardisto de granda najbara shtato ne kiel malsuficha, kiel pasporto de eksterlandano. Tute ne plu estu la parolo inter germanaj shtatoj pri interna kaj ekstera lando. Krome Germanio estu unueca en mezuro kaj pezo, en komerco kaj shangho kaj en centoj da similaj aferoj, kiujn mi ne povas kaj ne volas chiujn citi.

Tradukis s-ro Barnickel el Frankfurt/M

Esperanto-Gruppe BremenInformilo