I N F O R M I L O 249
Esperanto-Grupo Bremen
Eldono januaro - marto 2000

Sekr. D-ro Hans Walter Krüger, Dortrechter Str. 36, 28259 Bremen, Tel: 0421 561943
Informoj: Ostr. Hellmut Grebe, Tel: 0421 3963480
Kasistino: Ruth Bohn, Tel: 0421-382715
Red. INFORMILO Dieter Hartig, Aug.-Hagedorn-Allee 55, 28279 Bremen, Tel: 847 68 06


Nia programo

La 8an de decembro je la 19.30a
ZAMENHOFFESTO

Ni volas kunveni - kiel chiujare - okaze de nia tradicia Zamenhoffesto che geedzoj Krüger, Dordrechter Str. 36, Tel. 56 19 43
Nenion kunportu ....... krom vin mem kaj bonan antaukristnaskan humoron!
Atendas vin (sen-)alkoholaj trinkajhoj, kuketoj k.t.p. Bv. anonci vian partoprenon.
La vojo tien vidu sur pagho 2
La 12an de januaro 2000 je la 20a en nia kunvenejo
Je la sojlo de nova jarmilo - Esperoj, deziroj kaj atendoj.
Tiun unuan kunvenon en 2000 gvidas Hellmut Grebe

La 9an de februaro je la 20a en nia kunvenejo
Jarkunveno, legu la tagordon sur pagho 2

La 8an de marto
S-ino Elisabeth Kuhl - Kruse invitas nin viziti infanghardenon en Bremen-Grohn
La 5an de aprilo je la 20a en nia kunvenejo
PRINTEMPO!!
Ni bonvenigu la plej karan sezonon per kantado kaj poemojLa vojo al la Dordrechter strato:

Unsere Jahresversammlung

ist für uns alle sehr wichtig

Besonders DEIN Erscheinen,
DU, der du gerade diese Zeilen liest,
ist besonders wichtig.

Wir treffen uns am 9. Februar um 20 Uhr im BRODELPOTT!

Tagesordnung:

  1. Begrüßung
  2. Wahl des Protokollführers und Wahlleiters
  3. Bericht des SchriftführersBericht der Kassiererin
  4. Bericht der Revisoren
  5. Unser Informilo
  6. Entlastung des Vorstandes
  7. Entlastung der Kassiererin
  8. Wahl des Vorstandes und der Revisoren
  9. Unser künftiger Versammlungsraum
  10. Werbung, Programm, Verschiedenes.
Anträge und Änderungswünsche bitte bis zum 1. Februar an  Hellmut Grebe,  Tel. 3 96 34 80


RETROSPEGULO

Ekskurso en interreto (la 9an de junio)
Prelegis Franz Kruse

Por la unua fojo nia grupo renkontighis en nia nova kunvenejo de la biblioteko Schleswiger Str., kiu estas gvidata de la kultura centro Brodelpott. Post kelkaj jaroj en la iama ejo Steffensweg la Brodelpott translokighis chi-printempe - kaj ni sekvis esperante, ke ni havos la okazon pli bone prezenti Esperanton al la publiko pere de la biblioteko.

Ne nur pro tiu fakto nia grupvespero estis rimarkinda: Jam unu horon antau la komencigho Franz Kruse kune kun Bodo Ehrlich estis instalinta sian komputilon por enkonduki  nin  en  la  eblecojn, kiuj  malfermighas  al  uzantoj  de  la  interreto:  Ghi  ebligas tutmonde aliri informojn pri chiu ajn temo. Per lerta prelego Franz Kruse klarigis al ni la aplikadon de la instalajho, kies uzo „ne estas pli komplika ol telefonado“. Ni mem povis vidi sur granda monitoro (kvazau televidilo), kio troveblas en la interreto pri Esperanto ghenerale, pri GEA kaj pri la Bremena Esperanto-grupo resp. la Bremenaj urbmuzikantoj. Cetere eblas havigi al si Esperanto-kurson el la interreto.

Ankau bone funkciis la demonstrado de la „retposhto“ (E-mail). Franz Kruse malfermis sian „poshtkeston“ (tio kostas nur 1 unuon de enurba telefon-alvoko), en kiu trovighis pluraj „retleteroj“, i.a. unu de sinjorino Dietrich, al kiu ni tuj respondis. Estas fascina afero ricevi au sendi interretajn mesaghojn mondvaste en nur kelkaj sekundoj (kaj je tre moderaj prezoj).

Bedaurinde pro iu difekto la kurento subite mankis en la tuta kvartalo. Tial ni ne plu povis ghui la ricevon de sonoj kaj bildoj/filmoj (ekz. de la rokmuzikgrupo „Amikaro“, kiu kantas parte Esperanto-tekstojn.

Tamen mi povas resumi, ke chiuj cheestantoj (entute 11), inter ili pluraj sen iuj spertoj pri komputiloj, estis impresitaj per tiu altnivela prelego kaj la demonstrado de la interretaj aplik-eblecoj. Do, koran dankon al Franz Kruse! Mi mem bone povas  imagi farighi interretano post mia pensiigho!

Hellmut Grebe


Feriaj travivajhoj (la 8an de septembro)

La postferia kunveno estis komenco kaj revigligo de la grupa aktiveco. Preskau donaco estis la intervjuo post la UK. Intervjuitaj estis Hellmut Grebe che Radio Bremen kaj Dieter Hartig per Weser-Kurier. Mi konstatis, ke multaj homoj audis kaj legis pri Esperanto. Tio estas grava, ankau se nur kelkaj interesitaj reagis. Unu el ili, sinjorino Damm-Feldmann, gastis en nia grupkunveno kaj ech povis grandparte sekvi al la prelego de Bodo Ehrlich pri sia ekskurso al Israelo. Intertempe mendis nia gasto leterkurson kaj lernas Esperanton. Ni deziras al sinjorino Damm-Feldmann sukceson kaj plezuron per tiu okupo.
La raportoj de la membroj estis tre interesaj kaj evidentis, ke la Esperantistoj estas mondvojaghantoj. Hans-Walter Krüger, ekzemple, estis en Usono. Chiu el ni travivis belajn feriotravivajhojn, per biciklado (geamikoj Meyer) per auto au ech kuracante en bela kuracloko.
La chefa senco de tiu arangho ja estis, ke chiu el ni ricevis le eblecon diri ion en Esperanto. Tiu lingvopraktikado estas la plej grava celo de niaj kunvenoj.

Hg


S-ino Elisabeth Kuhl-Kruse ludis kun ni

La 13an de oktobro ni kunvenis kaj antaughojis pri gaja ludvespero. Ni chifoje kunvenis en la granda halo de la biblioteko en Brodelpott. Estis tre agrable, disponi pri iom pli da loko. Sed antau la komenco ni festis la

60an naskightagon de nia kara Hellmut Grebe,
nia multjara prezidanto.

Ni chiuj gratulis kaj bondeziris lin, dum li regalis nin per shaumvino kaj tre bongusta, membakita kuko. 

D-ro Hans-Walter Krüger afable invitis nin, festi la Zamenhoffeston en lia hejmo. Chiuj danke akceptis lian grandaniman inviton.

Elisabeth Kruse  transprenis  la  gvidadon  kaj  la  granda  spektaklo  komencighis! Lerte shi 
miksis la shtonojn. Chiu shtono havis Esperanto-literon. Shi decidis, kiu kune ludas kaj disdonis certan kvanton da shtonoj al la ludantoj. La komenco ja estis sufiche facila, sed baldau estis tiuj favoritaj, kiuj havas pli grandan vorttrezoron. Foje ja surtabligis strangaj vortoj, kiujn iu kaj tiu ne konis. Per vortaro ni kontrolis, chu tiu vorto vere ekzistas. La kunmetitaj tabloj montrighis tro malgrandaj por surmeti la vortchenojn. Chiuj kunludantoj estis plene koncentritaj kaj ludis kun ghojo kaj intereso. Tro rapide pasis la tempo kaj per tio la fino de la ludvespero. La plej sukcesaj ludparoj estis Grebe / Ehrlich kaj la geedzoj Meyer. Ili estis bondezire honoritaj per botelo da shaumvino kaj alia donaceto.

Sendube, Elsabeth Kuhl-Kruse estas kaj restas nia chefludantino kaj ni tre esperas, ke shi tiun spektaklon ofte ripetos kun ni. Ni tre kore dankis al shi pri tiu interesa ludvespero.

Hg


Sinjorino Coburger vokis - kaj chiuj venis,

chiuj, kiuj estis invititaj la 30an de oktobro por travivi agrablan posttagmezon en Oldenburg.
El multaj lokoj chirkau Oldenburg venis geamikoj. Chiu kunprenis membakitan kukon, torton au alian frandajhon, lau la interkonsento. 

Sinjorino Elfriede Coburger aranghis chion tiel, ke oni tuj sentis sin agrable hejme. Chiu trovis konvenan lokon en la rondo kaj ghuis la lauplache prenitan kukon kaj teon au kafon. Al mi tre bongustis la  speciale aranghita teo.

Chiu babilis kun chiu, estis gaja etoso. Tiel la posttagmezo transiris al vespero kaj tro rapide flugis la tempo, kiel chiam, kiam oni estas en agrabla societo.

Tiu renkonto en Oldenburg intertempe farighis jam bela tradicio. Estas tre favora, renkonti en oktobro anstatau novembro kaj ankau posttagmeze, char tiam la vetero ankorau ne estas frosta kaj ni veturas minimue unu vojon en tempo, kiam estas ankorau hela.

Per kora danko pro tiu agrabla kunveno ni chiuj dankis sinjorinon Coburger. Estis jam iom tro malfrue, kiam ni adiauis.

Hg


Feliotono: La oraj fenestroj

Vivis knabo en kabano situanta sur altajho. Sidante vespere sur la sojlo, li admiris domon je la alia flanko de la valo. Ghi nome havas orajn fenestrojn! Pli ol chio alia li deziras, loghi en tia domo.
Iun posttagmezon li decidis migri al tiu or-fenestra domo. Kiam li finfine alvenis, jam subiris la suno. Li estis terure seniluziigita, char la domo tute ne havis orajn fenestrojn. 
Char estis jam tro malfrue por iri hejmen, li tranoktis tie. Matene la surprizo estis grandega: malproksime trans la valo estis alia domo kun oraj fenestroj! Plena de atendo li ekkuris tien. Alvenite, li konstatis, ke temis pri la fenestroj de lia propra domo.

Estas evidente grave, ke oni foje devas malproksimighi el sia vivodomo, por ekkoni, kiom da ora brilo estas en la propraj fenestroj.

Hg


Al chiuj membroj kaj amikoj de nia Esperanto-Grupo Bremen
ni deziras tutkore

Felichan Kristnaskon 
kaj agrablajn festotagojn

Por la jaro 2000 ni deziras
sanon, felichon kaj pacon en la mondo

Esperanto-Gruppe BremenInformilo