I N F O R M I L O  252

Esperanto - Grupo Bremen

Augusto - Oktobro 2000


Sekr. D-ro Hans Walter Krüger, Dordrechter Str. 36, 28259 Bremen, Tel: 0421 561943

Informoj: Prezidanto OStR. Hellmut Grebe, Tel: 0421 3963480

Kasistino Ruth Bohn, Tel: 0421 38 27 15

Red. INFORMILO Dieter Hartig, Aug.-Hagedorn-Allee 55, 28279 Bremen, Tel: 847 68 06


  

Felicha  memoro

 

 

 

Nia Maja Ekskurso al

Heiligenberg

1999

kun geamikoj el Nienburg

 


Nia Programo

 

(Gharden-) Arbarfesto en Ahausen

 

merkredon, la 5an de julio 2000 ek de la 17a horo.

 

Chifoje ni festos kun terpomoj kun sheloj kaj haringoj.

Chiu kunportu sian propran fishon.

 

Pri la terpomoj kaj trinkajhoj ni zorgos.

Bv. anonci vian partoprenon ghis vendredo, la 30° de junio che  Familio Meyer, Telefono 42 02 31

 

 

Pri la vojo konsultu jenan skizon:

 

De Bremen:

BAB A1 direkto Bremen, eliro 51 Posthausen, direkto Dodenhof.

Post proksimume 2 km-oj maldekstren al Hellwege. Pluveturu al Ahausen -

Nun sekvu la skizon

 

En augusto ni ferias

 

13. Sept. Chiu raportas pri siaj feriaj travivajhoj.

Honore al Dieter Hartig okaze de la eldonigho de la 250a Informilo

de la Esperanto-grupo BREMEN.


Retrospegulo

Maja Ekskurso 20an de majo 2000

Sendube, multaj membroj esploris la chielon, chu dronus chijara nia ekskurso  Sed feliche ni ne bezonis utiligi niajn pluvombrelojn, kvankam grizaj nuboj minacis.

 Kunvenis sufiche granda grupo che la “Ökologiestation”.Ni kore bonvenigis tri geamikojn el la grupo Nienburg.

Kune ni migris al la ghardengastejo “Brunnenhof” por kune kafotrinki. La strato tien estis flanke ornamita per bonodoraj, florantaj arbuskoj. Kafotrinkado estas por chiuj agrabla entrepren: ghui bongustan kukon babili, infomi pri interesaj aferoj, kiel jen ekzemple s-ino Bohn, la oganizantino, raportis pri chio sciindajhoj. Chefe shi informin pri la ekologia stacio,nia ekskurscelo.

La ekologia stacio estas tre granda parko, en kiu oni instalis informobjektojn kaj aranghis klarigajn teksttabulojn. Estis tiom da vidindajhoj, ke nia grupo disighis iom. Chiu trovis ion, kio estas speciale intersa. Kelkaj ech interesighis pri la sportinstalajhoj, kiel ekz. balancilo, kiu povas esti foje ech danghera. En alia angulo trovighis herboghardeno kun konataj kaj maloftaj plantoj. Char chuj estis nomumitaj, ni ne bezonis cerumi. Sed s-ro Weber, el la Grupo Nienburg, konis ech la latinajn nomojn kaj povis klarigi detalojn. Tio estis por multaj ege intersa afero.

Per autoj ni veturis al la kastelo “Schönebeker Schloß”.Ghi estis konstruita en trabfakajha maniero. La enirejo estas en la unua etagho. La shtuparo supren estas scenejo por edzigh-foto, kiel ni povis observi.

En la kastelo estas interesa ekspozicio pri historiaj objektoj, shipmodeloj, teksiloj kaj kahheloj, kiuj estis en la proksimeco jam de jarcentoj produktitaj. Post komuna fotado (ne sur la menciita shtuparo, sed chirkau antikva shipankro) kelkaj el ni adi­auis. S-ino Bohn gvidis la membrojn, kiuj shatis ankorau iom migri, tra la chirkauajho de la kastelo. Estis tre bela vojo tra arbaro kun foja rigardo al la kastelo. Poste la geamikoj adiauis kaj dankis al s-ino Bohn pri la bona arangho de tiu Maja Ekskurso en la Bremer Schweiz. La Majan Ekskurson en 2001 aranghos la geamikoj el Nienburg.

Hg

 

            Kasa reviziado.

 

Kasistino (meze)

              Ruth Bohn.

 

Reviziantoj:

            Lisa Hartig  kaj

         Reinhard Lohmann

 

     La 9an de februaro 2000

    En nia kunveno “Brodelpott”

 


Versoj prezentitaj dum la festbankedo (5.4.00) de Hellmut GREBE

El la homa histori´
ni hodiau audas pri
tiu fak´ke dum jarmiloj
ducent-kvin “Informiloj”
en Bremen jam aperis.
Chiu vort´en ili veris,

char Dieter respondecis,
sciis chiam, kio decis.
Li ghojigis daure nin
subtenite de l´ edzin´.
Kiom ofte shi konsilis,
antau ol li finkompilis,
ni supozi povas nur.
De fier´neniu shpur´!
Tutmodeste ili agas,
tiun pen´ni ne imagas.
La rezulton ni nur vidis.
Ofte tuj ni jam ekridis
pro,la desegnajhoj viaj:
tipaj Hartigajhoj tiaj!
Krome aperis tre regule
iu rubriko retrospegule.
Kvankam vi ne verkis mem
chiun tekston pri tiu tem´,
multajn autorojn vi devis postkuri
au la enhavo finpoluri.
Ne chiam la tekst´estis bonkverkita
au akurate al vi liverita.
Restis por vi Informil-redaktoro
chiukaze multa laboro.
Ne nur informojn ni ricevis,
sed ofte ni admiri devis,
kiom vi da personec´
aldonadis kun lertec´:
Bildrakontoj, travivajhoj
kaj precipe humurajhoj,
ie ajn de vi trovitaj,
au de vi mem elpensitaj,
nin ghojigis chiun fojon,
montris al ni gajan vojon
tra l´Bremena grupa vivo --
nun legebla en l´arkivo,
kie kolektighis chiuj
ducent kvindek. Kaj el tiuj
poste mi elcherpos iom,
por demonstri al ni, kiom

ni el ili do profitis,
repensante, kiel shvitis
vi pro chiu exemplero,
ni konstatas, ke sur tero
trovi povas ni nenion,
por honori inde tion.
Dankon al vi pro la longjara peno
por la grupinformilo de Bremeno.
Ghi estas vere la grupa animo.
Kaj jam ekestas la subtimo,
ke post tricenta ekzemplero
ne plu funkcios la komputero.
Ni tamen antauenrigardante
ghojas jam nun plenesperante
pri retrospeguloj kaj desegnajhoj,
pri novaj pluaj Hartigajhoj.
Ghoju, ke en la homar-histori´
informilo ekzistas tiaj chi.
Tial finfine nun mian pledon:
Ghuu ni chiuj nian bankedon!

             ------FINO ----

El la homa histori´
vi estonte legos pri
tiu parto, kiun vi
--lau la nia opini´--
shatas plej kaj tutprefere:
pri Bremeno. Estas vere:
Multon konas vi parkere.
Sed por scii chion ere,
vi neniam rentumulu,
vi detale foliumu
en chi tiu leksikono.
Tuj altighos via kono
kaj unike vi spertontos,
al genepoj vi rakontos
chion nun kun pli da ghu´.
Do, aktivu longe plu!

Tion deziras al vi
viaj geamikoj el la
       Esperanto-grupo
       kaj precipe
       via Hellmut Grebe
                 kun Dagmar