I N F O R M I L O  254

Esperanto - Grupo Bremen

Januaro - Marto  2001

  

Sekr. D-ro Hans Walter Krüger, Dordrechter Str. 36, 28259 Bremen, Tel: 0421 561943

Informoj: Prezidanto OStR. Hellmut Grebe, Tel: 0421 3963480

Kasistino Ruth Bohn, Tel: 0421 38 27 15

Red. INFORMILO Dieter Hartig, Aug.-Hagedorn-Allee 55, 28279 Bremen, Tel: 847 68 06


Fotis Siegfried Krüger, Heilbronn

            

Bremenaj esperantistoj kvinope en Berlin!

 

De dekstre: Karl Heinz Marzahn (Distriktkomisiito), lia edzino Hanna,

Bodo Ehrlich (Sekretario de GEFA), Lisa Hartig, Dieter Hartig (redaktoro)

 


 

Nia programo:

 

La kunvenoj okazos en nia kunvenejo „Brodelpott“ je la 20a horo,

kondiche ni ne mencias alian lokon.

 

La 16an de decembro. Renkonto kun niaj amikoj el Groningen.

Estu je la 12a horo antau la stacidomo Bremen Hbf

Ni akceptu niajn nederlandajn geamikojn kaj kunvenos en mendita salono de la Übersee-Museum.

Post la komuna kafumado ni formos du grupojn.

La unua grupo veturos al la Universa Pavilono. Gvidata de s-ro Ehrlich.

La dua grupo iros al la belete ornamita kristnaska merkato por ghui la festan etoson. Ni vagados tra la urbocentro kaj la malnova kvartalo, kiu ankau dedichas sin al antaukristnasko.

 

Ni antauvidas felichan renkonton kun niaj nederlandaj geamikoj.

 

La 10an de januaro : Prelegas s-ro Hellmut Grebe pri sia vojagho al

Chinio

Pri siaj travivajhoj kaj pri la lando kaj ghiaj rimarkindaj evoluoj chiuspecaj.

 

 

Unsere Jahresversammlung

Wir treffen uns am 9. Februar um 20 Uhr im Brodelpott

 

Tagesordnung:

 1.  Begrüßung

 2.  Wahl des Protokollführers und Wahlleiters

 3.  Bericht des Schriftführers

 4.  Bericht der Kassiererin

 5.  Bericht der Revisoren

 6.  Unser Informilo

 7.  Entlastung des Vorstandes

 8.  Entlastung der Kassiererin

 9.  Wahl des Vorstandes und der Revisoren

 10.  Unsere Gruppe im Internet

 11.  Werbung, Programm, Verschiedenes

 

Anträge und Änderungswünsche bis zum 1. Februar an Hellmut Grebe, Tel. 3 96 34 80

 


Retrospegulo

La 13an de septembro : Chiu raportas pri siaj feriaj travivajhoj.

Ronde ni sidis en la biblioteko de Brodelpott, nia kunvenejo. La biblioteko estas por mi la plej bela ejo por renkonti, ghi estas granda kaj la multegaj libroj en la bretoj konstante logas al rigardo.

S-ro Hellmut GREBE malfermis la kunvenon. Entuziasme li raportis, ke en sia lernejo interesighas 26 lernantoj pri Esperanto. Ni tre esperas, ke tio estas bona komenco.

Lauvice la cheestantoj raportis pri ferio-travivajhoj kaj ni konstatis ke ekestis kaleidoskopo. Komencis Ruth Bohn. Ži pentris bildon pri bela restado en Meran, en Tirol. La montara pejsagho kaj agrabla vetero, vastaj promenoj kaj konstante novaj impresoj en regiono ekster la urbo Meran.

Che Bodo Ehrlich estis la plurfoja vizito de la Expo en Hannovro la plej elstara ferio-travivajo. Li montris interesajn bildojn kaj skizojn.

Emocie memoris s-ro Bethge pri sia partopreno en la UK en Israelo. Evidente, estas neforgesebla travivajho por li. Mi havis la impreson, ke iu kaj tiu envias lin.

Mire mi audis de Elfriede Coburger, ke shi biciklis grupe de Wien ghis Budapest! Kia aventuro! Tre interesite ni auskultis la raporton akompanite per belaj fotoj. Ni aplaudis.

Dieter Hartig rakontis pri feriado en la Harzmontaro post GEFA-estrarkunveno en Herzberg. Estis majo kaj varma vetero, bona kondicho por plezura restado. Krome ni ghuis kelkajn plurtagajn forrestado, precipe proksime de Cuxhaven.

Kvankam Reinhold Lohmann restis en Bremen, nenio mankis al li, char li vaste migris grupe en la chirkauajho. La belajhoj ja kushas antau la dompordo.

Biciklado estas ankau por Hellmut Grebe tre shatata okupo. Tial estas ankau la biciklo-vojagho al Mecklenburg kune kun sia filino (Naskighdonaco de la filino) la elstara travivajho. Li menciis multajn Fontane-konatajn lokojn. Kun plezuro ni auskultis kaj ghojis kun li pri tia feriado.

La lasta raportanto estis Kurt Meyer, char li por sia raporto bezonis teknikajn instalajhojn: Diaprojektoro kaj ekrano. Per lumbildoj li raportis pri padelboat-vojagho kune kun sia kara Gunthild. Ni admiris la kuraghon entrepreni tian sportan vojaghon. La belaj bildoj donas al ni la impreson pri la vojagho en Mecklenburg kaj ankau en Nederlando.

Fine ni konstatis, ke la esperantistoj do estas entreprenema societo.

La chefa intenco de tiu programo estis paroligi chiujn membrojn, kaj tiu intenco bonege sukcesis.

Hg

 

La kunveno la 11an de oktobro ne kuris lauplane, char Kurt Meyer malsanighis. Ni shovis lian prelegon pri “La Bremena Kogge” al la 8a de novembro. Ni lasis libere kuri la vesperon, esperante, ke iu povus kontribui ion. Kaj vere, post la malfermo per nia prezidanto Hellmut Grebe estis Hans-Walter Krüger, kiu intencas informi pri grava-ghojiga afero: anoncighis la nova generacio en la familio Krüger!! Kaj ech ghemeloj!! Nia ghojo estis granda kaj ni chiuj tutkore deziras, ke la arde deziritaj etuloj senprobleme aperos en la sinon de la kara familio.

 

Poste oni instigis Dieter Hartig raportis pri la Esperanto-kunveno de GEFA en Berlin, al kiu ja partoprenis 5 personojn el la bremena grupo. Estis Bodo Ehrlich, li estas nomumita sekretaro de GEFA (Gratulojn!), Karl Heinz Marzahn, li gvidas la distrikton Hannover ghis Halle, fine Dieter Hartig, kiel redaktoro. Ne laste estas menciinda la charmajn edzinojn. Vi vidas: La Grupo Bremen konsistas el  ek­streme aktivaj membroj!

La kunveno estis tre multfaceta: Veturo per panoramo-trajno sur la S-Bahn-reto de Berlin, ekskurso al shiplevinstalajho Niederfinow

Hg

 

 

Kamparano

pene grimpas tra alta negho supren al sia bieno. Subite estas maljunulino apud li. Žia vizagho estas plena da sulkoj. Sed shiaj okuloj brilis.

Char la kamparano apenau povas iri, shi prenis lian manon. Strange: la maljunulino pli bone tiris lin ol plej forta viro. „Kiu vi estas kaj de kie vi venis?“ mire demandis la kamparano. „Mi loghas chie“, shi respondas. „Vi do ne estas homo?“ „Ne“, shi respondas, „mi nur vivas inter homoj“. „Tiam vi estas la zorgo, kiu akompanas chiun homon.“ „Ne“, ridetas la virino, „mi estas la amo!“ Mire li haltis: „Mi havas tute alian imagon pri la amo, ghi radias pro beleco kaj havas rughan bushon por kisi“. „Ho, vi pensas pri volupto, kiu foje shajnigas amon. Meditu, kiam vi renkontis amon! Kiu karesme edukis, nokte gardis vin kaj tage zorgis pri vi! Kiu portis klopodojn kaj suferojn de la chiutagajhoj kun vi? Tio chiam estis la amo!“ „Vi pravas“, diras la kamparano, „ la brilantaj bildoj nur estas shajno. La vera amo ne estas facil-agado. – Sed kial vi jam forlasas min?“ demandis la kamparano, kiam la virino turnighis por foriri. „Char nun mi mense restas en vi.“ La kamparano mem ja ne sentis tion, sed chiuj homoj chirkau li konstatis tion.

Hg  

 

   Agrablan Adventon

 

   Felichan Kristnaskon

 

      Kaj plenvapore

 

    en la Novan Jaron!

 

   Sanon kaj felichon en

 

         2001

Fotis: Bodo Ehrlich