I N F O R M I L O  255

Esperanto - Grupo Bremen

Aprilo - Junio  2001


Sekr. D-ro Hans Walter Krüger, Dordrechter Str. 36, 28259 Bremen, Tel: 0421 561943

Informoj: Prezidanto OStR. Hellmut Grebe, Tel: 0421 3963480

Kasistino Ruth Bohn, Tel: 0421 38 27 15

Red. INFORMILO Dieter Hartig, Aug.-Hagedorn-Allee 55, 28279 Bremen, Tel: 847 68 06


 

Komuna manghado post la bonvenigo en la Transmara Muzeo.

 


Postlasi salutojn en la gastlibro de la ekspozicio „Universo“.

Chiuj fotoj en Informilo 255 de Bodo Ehrlich

 

Tradicia antau-Kristnaska renkontigho kun niaj nederlandaj

geamikoj el Groningen la 16an de decembro 2000.

 


 

Nia programo:

 

La kunvenoj okazas en nia kunvenejo „Brodelpott“ je la 20a horo,

kondiche ni ne mencias alian lokon.

(Brodelpott estas en la lernejo Schleswiger Str. 4. tram-/bushaltejo Gustavstrato).

 

Mittwoch, den 14. März :

Unsere Jahresversammlung

konnte am 14. Februar nicht stattfinden, weil durch Krankheit  einige Mitglieder verhindert waren. Bringen Sie bitte die Tagesordnung im Informilo 254 mit.

 

La 18an de aprilo prelegos Dieter Hartig pri la

Problemoj kauzitaj per Graffiti-shprucajhoj sur la vagonoj de DB

 

Tiu fenomeno ja ne nur trafas DB, sed jen estas la speciala efekto, ke tiuj “artajhoj” estas prezentataj preterveturante al la publiko.

 

En majo :

MAJA   EKSKURSO

Kien??? – ien!!!

 

En februaro ne funkciis la jarkunveno – la sekvo estas, ke la decidon pri la maja ekskurso ni devas ankau iom shovi. En la JV ni traktos tiun temon. Iu proponis veturi al Stenum, char tie estas belega, vasta arbaro kaj la kafejo “Backenköhler” estas famkonata. Nia kara Hellmut Grebe havas bonajn memorojn al tiu loko.

 

La planita programo por la jaro 2001:

13an de junio: kantado, lingva ekzercado. 17an de oktobro: Honoroficoj
En julio ni ferios 14an de novembro: Senpauza laboro (Krüger)
15an de augusto: Ghardenfesto (R.Bohn) 12an de decembro: Zamenhoffesto
12an de septembro: Komputado (Franz Kruse) 9an de januaro 2002:  Regas  la € € € € €!

            

   

Festis sian 90-an Naskightagon

nia fidela membro sinjoro Johann Heeren!!    

Chiuj membroj de la Esperanto-Grupo Bremen

gratulas tre kore kaj deziras al li tutkore

sanon kaj ankorau multajn felichajn jarojn.

 

Fest der Sprachen und Kulturen

Sonnabend, den 19. Mai 2001

In Vegesack

 

Bodo Ehrlich machte uns darauf aufmerksam und empfahl, dass wir uns daran beteiligen sollten.

Hier der Text eines Informblattes zu dieser Veranstaltung:

Die Volkshochschule in Bremen Nord lädt Alt und Jung, Einheimische und Zuwanderer zu einem großen, bunten „Fest der Sprachen und Kulturen“ ein.

Von mittags bis Mitternacht können jede Menge Sprachen gehört und gesprochen oder auch mal ausprobiert werden, es wird musiziert und getanzt und dabei zum Mitmachen aufgefordert. Landestypische Speisen und Getränke vermitteln lustvolle Eindrücke aus den unterschiedlichen Kulturen, die durch Ausstellungen, Vorführungen und Spiele ergänzt werden.

Das aktuelle Programm kann der Tagespresse entnommen werden.

Bodo hat gut erkannt, dass es für uns eine einmalige Möglichkeit ist, an die Öffentlichkeit zu treten. In unserer Jahresversammlung sollten wir unsere Möglichkeiten ausloten und auch die Hilfsangebote von GEA und UEA in Anspruch nehmen und rechtzeitig anfordern.

Hg

 


 

Retrospegulo:

 

La kunveno la 8an de novembro 2000

Prelegis Kurt Meyer pri "La takto de la cerbo".

En la centro de tiu chi vespero staris prelego de Kurt Meyer, kiu raportis pri la libro de Fred Warnke "La takto de la cerbo".

La libro ne nur enhavas informojn, kiamaniere nia cerbo laboras, sed ankau

-          provas klarigi legastenion, afasion, balbutadon, autismon ktp.

-          esperigas, ke la homo povas plirapidigi kaj plibonigi sian percepto­kapablon (de audado, vidado, palpado).

De la preleganto ni ricevis informojn ekz. pri la rapideco de la sono, kaj per malgranda eksperimento ni mem spertis, kian sensivecon (Empfindlichkeit) havas niaj oreloj, ke ili kapablas percepti tempan diferencon de 1/3000 sekundoj inter la dekstra kaj la maldekstra oreloj. Char nur perceptante tian diferencon ni povas indiki la direkton, el kiu la sono venas!

Alia demando estas la tiel nomata „ordosojlo“ (Ordnungsschwelle): La sinsekvo de stimuloj je certaj nervoj (ekz. en la orelo au la okulo) estas limigita. Nia cerbo nur kapablas  „digesti” certan nombron da stimuloj po tempo-unuo (sekundo): Estas proksimume 30 taktoj en unu sekundo. Tio signifas en la vidado: Ni ne perceptas chiun eron de iu movigho, sed nia perceptado faras malgrandajn pauzojn kaj saltas punktmaniere de unu parto de movigho al alia. La cerbo poste kombinas la unuopajn bildojn al la impreso de konstanta movigho. Ankau che la rigardado de filmo nia cerbo kapablas transsalti la pauzojn inter la bildoj.

La tezo de la autoro estas, ke la ordosojlo estas variebla: Necesas trejnado per ludoj. Tiu aspekto certe estas interesa por la chiutaga laboro kun lernantoj. Oni devus produkti/evoluigi programojn resp. ludojn por homoj en diversaj aghoj. Chu ni atingos pli bonajn lernrezultojn per ludado ol per matematiko, lingvolernado ktp.?   

Do, koran dankon, kara Kurt, pro la instigoj, kiujn vi donis al ni per via ege interesa prelego!

Hellmut Grebe

 

La kunveno la 16an de decembro 2001 

Vorweihnachtliches Treffen mit unseren niederländischen Freunden.

Am Mittag kamen sie mit Bussen aus Groningen. Wie üblich, begann das Treffen mit einer Kaffeetafel, bei der eifrig die Plätze gewechselt wurden; jeder wollte ja mit jedem sprechen – auf Esperanto natürlich, gezwungenermaßen.

Bodo Ehrlich hatte ein Programm vorbereitet, wobei jeder nach seinem Interesse teilnehmen konnte: entweder durch die schöne Altstadt von Bremen und den Weihnachtsmarkt spazieren oder eine neue Ausstellung „Universum“ besuchen. Es bildeten sich zwei Gruppen mit getrennten Zielen. Bodo Ehrlich hatte in der Ausstellung eine Führung bestellt und alles gut vorbereitet. Die andere Gruppe wurde von Mitgliedern der Bremer Gruppe geführt.

Als wir uns abends bei dem Bus trafen, stellten wir fest, dass es wieder eine gelungene Veranstaltung war. Besonders erfreulich war der Kontakt über die Grenze, was ja der Sinn unserer Sprachbemühungen ist. Esperanto funktionierte wunderbar.

Hg

 

La kunveno la 10an de januaro

Hellmut Grebe prelegis pri sia vojagho al Chinio

Per bondeziroj por la Nova Jaro Hellmut Grebe malfermis la unuan kunvenon en la Nova Jaro.  Li jam aranghis projekciilon por la prezentado de la vojaghbildoj.

Kiel kutime ni traktis antaue menciindajn aferojn, kiel ekzemple la viziton de niaj nederlandaj geamikoj. (Legu pri tio la raporton, kiu tiel aperis ankau en la periodajho “Fervoja Esperantisto”.)

Jam per la unuaj bildoj pri la grandurboj en Chinio ni estis ravitaj. Lerte kaj ege interese Hellmut Grebe priskribis la situacion en la urboj, la gigantaj konstruajhoj kaj precipe la chiurilatan evoluon en tiu giganta lando. Li ja estis plurfoje en Chinio kaj povis tial konstati la shanghojn.

Ni havas la impreson veturi kun li per la shipo sur la Jangzi–rivero ghis al la novkonstruata barajhmuro, kiu ekestos nekredeble granda barajhlago. En tiu lago subakvighos urboj kaj vilaghoj ; multaj homoj devas esti transloghigataj.

La Jangzi-rivero fluas tra altaj rokoj, kvazau giganta sulko. La rivero kunportas grandan kvanton da fundo kaj aspektas tial tute flava. La forta fluo evitas sedimentadon kaj kunprenas la shlimon ghis la maro.

La informoj pri la lando kaj la tie vivantaj homoj, la naturo kaj problemoj estis por ni ege interesaj kaj meditindaj.

Ni kore dankas al Hellmut Grebe pri tiu unika prelego.

Hg

 

 

Unsere Kassiererin Ruth Bohn

beim Beitrageinsammeln.

 

Sicher haben Sie auch schon bezahlt?

Danke dafür!

 

Falls nicht, können Sie Ihren Beitrag

2001 per Überweisung  (Sparkasse in Bremen,Bohn/Esperanto 1066 5594) tätigen.

 

Wir müssen einen Teil der Beiträge an unsere

Dachorganisation  Germana Esperanta Asocio

schon zu Jahresbeginn überweisen.            Hg