I N F O R M I L O  256

Esperanto - Grupo Bremen

Julio - Septembro 2001


Sekr. D-ro Hans Walter Krüger, Dordrechter Str. 36, 28259 Bremen, Tel: 0421 561943

Informoj: Prezidanto OStR. Hellmut Grebe, Tel: 0421 3963480

Kasistino Ruth Bohn, Tel: 0421 38 27 15

Red. INFORMILO Dieter Hartig, Aug.-Hagedorn-Allee 55, 28279 Bremen, Tel: 847 68 06


 

 

  

 Honorigo de s-ro Kurt Meyer pro lia

 

50 jara membreco en GEA.

 

Nia prezidanto Hellmut Grebe ornamis lin per

 

ora insigno.

 

Gratulojn kaj bondezirojn !

 


 

Granda estas nia ghojo!! Ni bondeziras Elke kaj Hans-Walter Krüger

 

           Cornelia kaj Carola

                  naskighis la

                31. 03. 2001

 

Estas chiam denove granda ghojo kaj admiro stari antau la miraklo de jhus naskita homo.

Ni chiuj deziras al la du karaj etuloj tutkore felichan, benitan vivon, bonan evoluon kaj       sunbrilon sur iliaj vojoj.

Ni akceptas kun granda ghojo ambau kiel novajn dischiplojn de la Grupo Bremen.

Hg

 

Nia Programo:

 

La 13an de junio je la 20a en nia kunvenejo :

Kantado kaj lingva ekzercado.

Antaughoju la kantadon kaj ne timu la lingvan ekzercadon.

Temas ja nur pri ripetado de konataj subtilajhoj.

 

En julio ni ferios. (Ni deziras agrablajn, sunplenajn feriojn!)

 

 

La 15an de augusto ek de la 17a horo

Gaja, felicha, espereble sunplena Ghardenfesto

en la ghardeno de Ruth Bohn

Trinkajhoj estos haveblaj

Kunprenu viajn rostendajn viandajhojn

Kunprenu bonan humoron kaj sunbrilon por via koro

kaj gajajn legajhojn, poemojn, rakontojn, kiujn vi bv. prezenti en la rondo.

>Ne forgesu anonci vian partoprenon Tel : 0421 38 27 15<

La ghardeno situas Storchenweg/Fleetkirchenweg, apud la Fleetkirche.

La vojo tien = Osterfeuerberger Ring, Fleetstr., Waller Damm.

Mi konsilas demandi automobiliston pri kunveturo.

 

La 12an de septembro je la 20a en nia kunvenejo :

Ni komputadu kun Franz Kruse.

Sendube, kondiche ke la kurento retos je nia dispono, ni travivos denove ege interesan vesperon.

Franz prezentos al ni miraklojn kaj artifikojn, kiujn oni nur mire povas digesti.

Ne maltrafu tiun unikan spektaklon!!

 


 

Festo de la lingvoj kaj kulturoj

La 19an de majo ek de la 10a horo

Aranghos la popolaltlernejo en Bremen Nord kuneston de chiuj

tie loghantaj triboj.

Ili prezentos tie siajn lingvojn, kostumojn kaj specialajn manghajhojn.

 

Esperanto ankau kunagos.

De la 11a30 ghis la 12a horo apartenos la scenejo al Esperanto!

S-ro Ralph Glomp ludos gitare kaj kantos Esperanto-kanzonojn

kaj prezentos nian lingvon.

 

Venu al Bremen–Vegesack sur la Sedanplatz.

 Kunagu lauforte.

 

www.esperanto.de/bremen

Nia Esperanto-Grupo estas en Interreto per

hejmpagho, per kiu ni prezentas nian grupon,

 per programpagho kaj

 per pagho, kiu prezentas nian Informilon.

Ankau la Bremenaj Urbmuzikantoj ne mankas!

 

Nia Maja Ekskurso

Funkciis chifoje fakte la 1an de majo!! Hellmut Grebe chifoje estis la organizanto. Ni povis bonvenigi simpatian gaston: s-inon Rosina Goncalves el Brazilo.

Ni renkontighis sur la korto de la ekumena gimnazio, en la kvartalo Oberneuland.  Hellmut tie estas instruisto. Ni volonte prenis la okazon, rigardi la bele ekipitan lernejon.

Ek ni marshis, lau preskau senfine longa vojo tra pashtejoj, kiu permesis al ni vastan rigardon tra bela, fruktodona regiono. Foje ni vidis fone kapreolojn kaj aliajn bestojn. Kiam ni atingis la digon de la rivereto Wümme, konstatis Reinhold Lohmann per sia pashnombrilo, ke la vojo estis pli ol 3 kilometrojn longa. Sur la digo, en ripozangulo, ni aranghis nin por fotado, char ni ja bezonis bildon por la titolpagho de la sekvonta Informilo.

Sur la digo estis agrabla migrado. Venteto karesis nin kaj mildigis la sunbrilon. Jen la elrigardo estis ankorau pli bela ol antaue sur la vojo. Hellmut Grebe montris al preghejturo sur la horizonto: jen nia celo, jen ni kafotrinku.

Marshante la migrantoj interparolis gaje en chiam alternantaj grupoj. Ankau nia gasto estas ofte alparolata.

Tra bela parko ni atingis post 8 kilometroj (pashmezurite) la kafejon.

Post 1 kilometro ni atingis la lernejon. Ni konstatis, ke estis felicha ekskurso, la suno brilis kaj chiuj estis kontentaj. Dankon, kara Hellmut, via Maja Ekskurso bone sukcesis.

Hg

 


 

  Mortis sinjoro Johann Heeren

             La 30an de marto 2001

 

  En nia Informilo 255 ni bondeziris lin pri

                 lia 90a naskightago.

 

S-ro Hellmut Grebe vizitis lin kaj transdonis

          la bondezirojn de nia grupo.

 

S-ro Heeren estis mondvojaghanto kaj vidis multon de la mondo. Kvazau interesa libro legeblas lia vojaghraporto en orientaj landoj. Li estis konvinkita pri la neceso enkonduki Esperanton kiel interlingvan komunikilon. Li montris sian konvinkon diversmaniere.

 

Tri membroj el nia grupo akompanis lin sur lia lasta vojo.

Estis tre kortusha funebra ceremonio    

 

Ni kondolencas lian familion sincere. Ni tenas lin en nia memoro.

Ripozu en paco, kara sinjoro Heeren.

Hg

 


 

Du aktivaj membroj de la Grupo Bremen en la Estrarkunsido de    GEFA en Fulda.

 

Bodo Ehrlich kiel sekretario de GEFA kaj Dieter Hartig kiel redaktoro de

 Fervoja Esperantisto.

 

Dekstre la nova

gvidanto de GEFA,

la chefkomisiito

Rolf Terjung

el Duisburg.

 

Hg