I N F O R M I L O  257

Esperanto - Grupo Bremen

Julio - Septembro 2001


Sekr. D-ro Hans Walter Krüger, Dordrechter Str. 36, 28259 Bremen, Tel: 0421 561943

Informoj: Prezidanto OStR. Hellmut Grebe, Tel: 0421 3963480

Kasistino Ruth Bohn, Tel: 0421 38 27 15

Red. INFORMILO Dieter Hartig, Aug.-Hagedorn-Allee 55, 28279 Bremen, Tel: 847 68 06


 


Foto: Hg

Maja ekskurso

La 1an de majo

Sur la digo de la rivero Wümme

 


Nia programo

La 15an de augusto ekde la 17a horo 

Gaja, felicha, espereble sunplena Ghardenfesto

en la ghardeno de Ruth Bohn

Trinkajhoj estos haveblaj.

Kunprenu viajn rostendajn viandajhojn.

Kunprenu bonan humoron kaj sunbrilon por via koro

kaj gajajn legajhojn, poemojn, rakontojn, kiujn vi bv. prezenti en la rondo.

>Ne forgesu anonci vian partoprenon Tel : 0421 38 27 15<

La ghardeno situas Storchenweg/Fleetkirchenweg, apud la Fleetkirche.

La vojo tien: Osterfeuerberger Ring, Fleetstr., Waller Damm.

Mi konsilas demandi automobiliston pri kunveturo.

----------------------------------------------

La 12an de septembro je la 20a en nia kunvenejo :

Interreto ankau por vi! (Surprizos nin Franz Kruse.)

Sendube, kondiche ke la kurento retos je nia dispono, ni travivos denove ege interesan vesperon.

Franz prezentos al ni miraklojn kaj artifikojn, kiujn oni nur mire povas digesti.

Ne maltrafu tiun unikan spektaklon!!


La riparejo de DB malfermas siajn pordojn

(Ausbesserungswerk Sebaldsbrück (AW))

La 8an de septembro estas chiuj interesitoj invitataj

viziti kaj admiri tiun grandan fervojan riparejon por lokomotivoj kaj motoroj.

Antauvide muzikos tie la grupo KAJTO. Certe anoj de nia grupo cheestos!


Valoras rigardi speciale la bildpaghon!!

www.esperanto.de/bremen

Nia Esperanto Grupo estas en Interreto per hejmpagho, per kiu ni prezentas nian grupon per programpagho kaj per pagho, kiu prezentas nian Informilon. Ankau la Bremenaj Urbmuzikantoj ne mankas!


Retrospegulo:      Kantado kaj lingva ekzercado (la 13an de junio)

Nur malmultaj grupanoj kunestadis. Estas domaghe, char la forestintoj preterlasis varioplenan vesperon.

La vespera programero “kantado” cetere ne ludis tro grandan rolon, char kantlibroj mankis.

Komence du membroj, Bodo Ehrlich kaj Hans-Walter Krüger, raportis pri la grupaj aktivecoj okaze de la “Festo de nacioj kaj kulturoj” en Vegesack (kvartalo en norda Bremen)  la 19an de majo. Oni ankau montris kelkajn fotojn pri tiu spektaklo. Kvankam la gazeta “ehho” estis magra, oni devas konstati, ke relative multaj homoj auskultis la kantojn de Ralph Glomp kaj restadis certan tempon che nia Esperanto-stando, inter ili ankau nia urbestro Henning Scherf. Chu nia prezentado estonte ebligos popolaltlernejan lingvo-kurson?

Mirinde bela pejzagho, suda suno, historiaj romiaj lokoj, Capri kaj “Blua Groto”. Hellmut Grebe raportis pri siaj impresioj okaze de kleriga vojagho kun sia lerneja klaso. La antausezono ebligis ne tro multekostan restadon en agrabla hotelo, sen amaso da turistoj.

Dank' al la helpo de Kurt Meyer ni havis shancon konatighi kun la franca kuirarto … konsentite sen gustumado!

Kiel lingvan ekzercadon la grupanoj tradukis la kuirrecepton “koketo en mustardo”. Vershajne chiuj estis treege motivitaj mem prepari la kuirajhon.

Al chiuj kontribuantoj ni shuldas koran dankon.

HWK


Festo de la lingvoj kaj kulturoj

Jen eltranchajho el loka chiutaga gazeto:

 

 

“Lingvoj malfermas pordojn” – tekstas la slogano de Europa jaro de la lingvoj. Tial la 19an de majo la popolaltlernejo organizis la “Feston de la Lingvoj kaj Kulturoj”.

En la zono por piedirantoj en la norda kvartalo Bremen-Vegesack prezentis sin Hindio, Brazilo, Italio, Norvegio, Anglio kaj Esperanto de la 10a ghis la 14a horo. Servis por la budo de la Bremena Esperanto-Grupo Ruth Bohn, Elisabeth Kuhl-Kruse, Hans Walter Krüger kaj Bodo Ehrlich. Movebla tabulo informis pri gramatiko, vortfarado kaj E.-jhurnaloj. Rigard-kaptilo estis plastika kapo kun sunokulvitroj kaj orelauskultiloj. Ghi instigis interesitojn auskulti la enhavon de la sonbenda kasedo “Esperanto – Wort für Wort”.

Ni invitis la Hamburgan kantiston Ralph Glomp agi sur scenejo. La E-versio de la populara kanzono “La belulino de pagho unu” estis kanzono el lia duonhora muzikprogramo. Li germanlingve intervjuis Brigitte Kranz el Oldenburg kaj Bodo Ehrlich pri Esperanto ghenerale: kie oni povas lerni E-on? Kiom da parolantoj parolas E-on? Chu valoras lerni E-on malgrau la mondvasta uzado de la angla?

Ankau nia urbestro Henning Scherf vizitis nian standon,

Pro la sukceso oni planas ripeti la partoprenon en la festo sekvontjare.

ehbo

Honora membro de IFEF

Dum la 53a kongreso de Internacia Fervojista Esperanto-Federacio en Tábor (CZ) Dieter Hartig estis nomumita honora membro. La estraro de IFEF estimis lian longdauran, viglan, bonhumoran laboron i.a. en la terminara komisiono kaj por la eldono de la UIC-leksikono.

La Bremena E-grupo ege kunghojas. La signaliloj chiam lumu verde por nia Dieter.

EhboFoto: B. Ehrlich

Nia urbestro, s-ro Henning Scherf,

eksciis multon pri Esperanto kukomanghante.

 

S-ino Kuhl-Kruse aktivis en nia stando

dum la “Festo de la lingvoj kaj kulturoj”!


La Krüger-ghemeloj.

La bildo elradias felichon, pacon kaj amindan, karan familion.

Chiuj membroj de la grupo ghojas kun vi

kaj esprimas siajn plej korajn bondezirojn.