B o l a n t a   K a l d r o n o

INFORMILO 266

Esperanto-Grupo Bremen

Junio - Augusto 2003


Sekr. D-ro Hans Walter Krüger, Dordrechter Str. 36, 28259 Bremen, Tel: 0421 561943

Informoj: Prezidanto OStR. Hellmut Grebe, Tel: 0421 3963480

Kasistino Ruth Bohn, Tel: 0421 38 27 15

Red. INFORMILO Dieter Hartig, Aug.-Hagedorn-Allee 55, 28279 Bremen, Tel: 847 68 06


Vizitu nin en interreto:        www.esperanto.de/bremen

Jen ni prezentas nian aktualan programon, niajn aktualajn Informilojn,

la historion de nia grupo kaj chion pri la Bremenaj Urbmuzikantoj.                                                                                                                     Foto: Hellmut Grebe

 

Tipa pejzagho en Siebenbürgen, Rumanio.

 

Bildo el la lumbildprelego de Hellmut Grebe.

  


 

Nia programo

 

La 4an de majo

Maja ekskurso al Birdomuzeo en Osterholz-Scharmbeck

Preparas Hellmut Grebe

Atentu bone:

Treffen um 14 Uhr 15 Hbf Bremen Nordausgang

Abfahrt 14 Uhr 32, ---- Ankunft Ohz um 14 Uhr 49

Um 15 Uhr 30 Beginn der Führung im Vogelmuseum

      Automobilistoj estu je la 15a15 antau la muzeo,   (Bördestr. 42)

 

Atentu: Nepre alighu ghis la 18a de aprilo,

tion postulas la muzeagvidanto

    

La 11an de junio

Prelegos Dieter Hartig pri

„Trajnveturo en la jaro 2100“

Studante la evoluon kaj projektojn en la mondo, oni

povas, kun sufiche da fantasio, diveni, kiel aspektos la  trajnoj kaj la trafiko de la estonto.

Tutcerte, vi estos surprizitaj.     

 

En julio ni ferias.

Ni deziras al vi felichan, agrablan tempon kaj

sanan revidon en augusto, nome

                                        

La 23an de augusto

Arbarfesto (sen rabistoj) en Ahausen

Ek de la16a horo 30 shprucos la biero kontrau la soifo !

Ho ve ! Pro danghero pri brulado ni devos chi-tiun fojon rezigni pri

la rostado de kunportitaj kolbasoj kaj viandajhoj sur malferma fajro!

Sed ni proponas alternativon, kiu ankau ne estas malbona:

kunportu haringojn, salaton au ion similan!

Ne forgesu bonhumoron!

Pri la resto zorgos ni: 
do pri bongustaj kuiritaj terpomoj en sheloj kaj pri vasta gamo da trinkajhoj !Bonvolu anonci vian partoprenon ghis tri tagoj antaue che familio Meyer, telefono 42 02 31.

 Pri la vojo tien konsultu la apudan skizon.

 

La 10an de septembro:

Prelego Franz Kruse Esperanto en interreto.

 

La 15an de Oktobro

Prelego Kurt Meyer

La fino de la individialismo.

 

La 12an de novembro :

Lingvaj studadoj

 

La 3an de decembro

Zamenhoffesto. Invitas familio Krüger.

 


 

Estrarkunsido, la 4an de februaro.

 

Kiel la desegnajho evidentighas:     

estas tre, tre severa afero. Jen oni preparas la Jarkunvenon kaj ech la sorton de nia organizajho.

 

Rigardu la karan kvaropon, kaj konstatu la respondecon por la grupa vivo.

Respekto ! Respekto !

 


 

La Jarkunveno la 12an de februaro

Estis agrabla, bone preparita kunveno. Chiuj cheestantaj membroj lauforte kunagis, tiel ke ni atingis en mallonga tempo bonajn rezultojn.

La estraro estis komplete reelektia kaj sufiche laudita pri la dumjara laboro.

Ankau la kaso estis modele aranghita kaj ech enhavas tiom da mono, ke ni povas ion kaj tion entrepeni.

Ni konstatis, ke la grupa vivo estas kontentiga. Ni intencas en la grupvesperoj regule enkonduki lingvajn studadojn aranghitajn de diversaj membroj. La dauro: nur 20 minutojn.

Ankau la enkonduko de kursoj estas planitaj.

Intertempe nia sekretario d-ro Hans-Walter Krüger jam pretigis kaj disdonis proto­kolon pri nia jarkunveno kaj ech disdonis ghin. Koran dankon ! 

Pri la daurigo vidu sur la lasta pagho.         

Hg

 

Lumbildprelego Hellmut Grebe la 12an de marto

Vagado tra Rumanio

La prezentajh-instalajhoj jam estis aranghitaj kiam la gemembroj alvenis en nia kunvenejo « Bolanta Kaldrono ». Post la bonvenigo kaj la kutimaj diversaj informoj ni estingis la lumon kaj sekvis al unika lumbildraporto pri vagado tra Siebenbürgen, Rumanio.

Hellmut tiel plaste kaj vigle prezentis al ni la belan, oni povas diri: sovaghan naturon en tiu netushita regiono. Li enplektis travivajhojn kaj aventurojn kaj proprajn spertojn pri lia kontakto kun la popolo. La bildo sur la titolpagho de tiu Informilo donas al vi, kiu ne vidis la prezentajhon, impreson pri tio, kion ni vidis.

Sur la tabloj kushis mapoj pri la koncerna regiono, por ke ni povu imagi, en kiu parto de la lando ni trovighas kaj Hellmut montris al ni la lokojn sur la vojo de la ekskurso.

Lia sekvonta ekspedicio gvidos lin al Estonio, al la insulo Saaremaa, chifoje per biciklo. Jen vivas charma Esperantistino, kiun li iam renkontis en Tallinn. Ni povas atendi same ravan raporton kiel tiu chi. Dankon, kara Hellmut, ni tre ghuis vian prelegon  

Hg

 

Kolombo donas al ni pacon. - - - Cikonio donas al ni impost-redukton.

  

Alle Jahre wieder….... der Beitrag ist Fällig !

 

Voller Beitrag:               46,00 Euro

Ermäßigter Beitrag        23,00 Euro

Familienbeitrag             69,00 Euro

 

Gruppenkonto: Die Sparkasse in Bremen

Bohn / Esperanto 1066 5594, BLZ 290 501 01

 

Beitrag bitte umgehend bezahlen                 

 

Bescheinigungen über Gemeinnützigkeit sind bei den Gruppenabenden zu bekommen.

Ruth Bohn, Kassiererin

 

 

Membroj de nia Esperanto-Grupo post la

Jarkunveno.

Ni festas la emeritighon de nia majstro kaj grupgvidanto

Hellmut Grebe.

Nun li ne plu bezonas elteni la chiutagan lernejan streson kaj

estas LIBERA; tio signifas, ke li nun absolute ne plu havas tempon.

Dauras ja iom da tempo, ghis li trovas ankau en tiu stato sian

ritmon – ni do esperu. Intertempe ni deziras al li

sanon kaj felichan vivon!