Deutscher Esperanto-Bund e.V. / Germana Esperanto-Asocio r.a.

EHW 2014 / EMA 2014


Deveno: Esperanto en Germanujo >> Germana Esperanto-Asocio >> Esperantista Migrado Aŭna 2014

4a Esperantista Migrado Aŭtuna (EMA)

19a - 24a de oktobro 2014 (dimanĉo - vendredo) sur la migrovojo "Moselhöhenweg" (Mozela Altvojo)

Organizanto:

Wolfgang Bohr
Johannes-Kirschweng-Straße 11, D-53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
0049 2641 4885, <wolfgang.bohr@esperanto.de>

Anstataŭanto:
Rudolf Fischer
Gustav-Adolf-Str. 2a, D-48356 Nordwalde
0049 2573 626 <rudolf.fischer@esperanto.de>

Tranoktejo:

Junulara klerigejo Marienburg, Zell/Mozelo, <marienburg@tbtmbh.de>
Trajnstacio: Bullay/Mozelo

Aliĝo:

Bedaŭrinde la nova servilo ne kapablas, trakti la ĝisnunajn elektronikajn formularojn. Tial je la fino de tiu ĉi paĝo vi trovos Skemon de aliĝilo. Vi povas kopii ĝin, plenigi kaj sendi per retpoŝto al ema2014@esperanto.de aŭ al fischru@uni-muenster.de .

Alternative vi povas tamen ankaŭ elŝuti paperan version kaj sendi ĝin plenigita al Rudolf Fischer.

Nur 30 lokoj. Lastjare ili ne sufiĉis, pluraj aliĝemuloj devis esti malakceptataj.

Vitejoj ĉe Marienburg
Vitejoj ĉe Marienburg
Foto: Hedwig Fischer

Celgrupo

La aranĝo intertempe ankaŭ ekster Gemanujo estas konata, ni volas daŭrigi la sukceson de la antaŭaj tri jaroj. Ni reiras en 2014 al la Mozelo, eĉ al la sama kvartalo, ĉar en tiuj 4 tagoj en 2013 ni tute ne povis konatiĝi kun ĉiuj belaĵoj de la ĉirkaŭo. Tial ni en 2014 havos preskaŭ tute novan programon, i.a. kun vizito de la fama burgo Eltz kaj la pitoreska urbo Bernkastel-Kues. Ni pli veturos per trajno ol lastjare, sed la spertoj tiutempe montris, ke tio organize kaj finance senprobleme eblas. Ni eĉ povis malaltigi la partoprenkotizojn.

Ni esperas, ke denove venos multaj partoprenantoj el la najbaraj landoj, tiel ke ni havos naturan aplik-eblon de Esperanto.
Celgrupo estas precipe la "junaj maljunuloj", sed bonvenas ĉiuj, kiuj harmonias kun pliaĝuloj.

Prezoj

La baza prezo de 280 eŭroj ampleksas jenajn servojn:
Partoprenantoj de EMA survoje
Partoprenantoj de EMA survoje
Foto: Hedwig Fischer

Programo (stato de 2014-01-25)

 • Ĉiumatene ni forlasos je 8h15 la burgon kaj malsupreniras al la stacidomo de Bullay.
  Reveninte per trajno ni reiras la saman vojon supren al la burgo.
  Lastjare ni spertis, ke ne estas tiom da streĉo kiom atendite.

 • Dimanĉo, 2014-10-19:
  Alveno. Transportservo de la stacidomo Bullay (bonvolu informi nin, je kiu horo via trajno alvenos). Vespermanĝo je la 18a, interkonatiĝo kaj prezento de la definitiva programo

 • Lundo, 2014-10-20:
  Je 9h13 trajnveturo de Bullay al Moselkern, migrado al la burgo Eltz kaj eniro. Reen sur la sama vojo.

 • Mardo, 2014-10-21:
  Je 9h13 de Bullay trajne al Traben-Trarbach. De tie ni migros al Bernkastel-Kues kaj poste reiros al Traben-Trarbach. Reen sur la sama vojo.

 • Merkredo, 2014-10-22:
  Je 9h13 de Bullay trajne al Cochem. Migrado al Beilstein. Ŝipveturo reen al Cochem. Poste reen per trajno al Bullay.

 • Ĵaŭdo, 2014-10-23:
  Je 9h13 de Bullay trajne al Neef. De tie ni migros al Bremm kaj plue trairos Calmont, la plej krutan vitejon de Germanujo al Eller. Tie ni kiel lastjare gastos en la Vinbieno kaj destilejo Stephan Trei (www.treiswein.de) kaj gustumos vinon. Reveturo per trajno al Bullay (16.36). Post la vespermanĝo adiaŭa vespero.

 • Vendredo, 2014-10-24:
  Adiaŭo post la matenmanĝo


Pliaj informoj

La programo ĝislaste neeviteble estas provizora kiel dum ĉiu migrado, ĉar ĝi dependas de la vetero. Sed eblas migri sur "Moselhöhenweg" ankaŭ dum ne tiom bona vetero. En ekstrema situacio eblas viziti alternativajn celojn. Ni ne nur simple migras, sed provas, konatiĝi kun la kulturo de la regiono.
Ne estos aparta vespera programo. Post la vespermanĝo kaj lasta gluto de vino aŭ biero la migrintoj normalkaze estas sufiĉe lacaj por enlitiĝi. Kiu el la partoprenontoj tamen ŝatus oferti programeron (prelegon, ludon, prezenton), bv. informi pri tio la organizanton.

Necesa sporteca kapablo

Ĉiutage ni migras inter ĉ. 10h00 ĝis 17h00 (inkluzive paŭzojn). Oni devus esti kapabla, povi iri distancon de maks. 16 km kaj venki parte tre krutajn altodiferencojn de 200-250 m.

Transportoj

Se iel eble, ni uzos publikajn trafikilojn (trajno, ŝipo). Povas tamen esti esceptoj, ke ni organizos aŭtokaravanon, tiam la stirantoj ricevas repagon de siaj elspezoj.

Aliĝaj kondiĉoj

 • Via aliĝo ekvalidos, kiam via antaŭpago de minimume 50 € por ĉiu persono atingis nian konton. Antaŭ ol ĝiri la tutan sumon, atendu, ĉu la dezirata ĉambrokategorio ankoraŭ estas disponigebla. Ni tuj post via aliĝo konfirmos tiun. Se necese, ni ofertos alian ĉambrokategorion, se tiu dezirata de vi ne plu estas havebla.
  Vi pagu eventualan reston ĝis 2014-09-15. Poste ni strekos vin.
  La antaŭpago de 50 € ne estos repagata, se vi malanoncas vin, sed vi povas ĉiam peri anstataŭanton. Tiu pagos laŭ la aktuala aliĝperiodo. El tio ne rezultu parta repago.
  Per via aliĝo vi eksplicite deklaras vian konsenton kun tiuj ĉi kondiĉoj. Atentu, ke malaliĝo aŭ ne-apero povos kaŭzi kostojn, kiuj superas vian antaŭpagon.

 • Ĉu vi estas handikapito, pensiulo aŭ studento? Tiam ni eble ricevos rabaton por iuj biletoj favore al la kaso de la aranĝo. Do, bv. kunporti vian atestilon.

Per tiu ĉi aliĝilo povas aliĝi 1 aŭ 2 personoj.
Se vi mendas 1 liton en 2-lita ĉambro, ni klopodas serĉi por vi konvenan kunĉambrul(in)on, sed ni ne povas garantii sukceson. Antaŭvidu postpagon de 50 €, se ni ne trovas kunĉambrulon por vi.

Vespere kun glaso da Mozela vino
Vespere kun glaso da Mozela vino
Foto: Hedwig Fischer


(Komenco de la skemo de aliĝilo, kiun vi povas kopii en retpoŝtaĵon)

Skemo de aliĝilo al la Esperantista Migrado Aŭtuna

Hodiaŭa dato:

Jen mi/ni oficiale aliĝas al la Esperantista Migrado Aŭtuna.

Mi / Ni legis kaj komprenis la suprajn aliĝo- kaj kontrakto-kondiĉojn kaj akceptas ilin.


1a persono:
(bv. streki nevalidajn opciojn)

ria ret-poŝta adreso:

titolo:
familia nomo:
persona nomo:
sekso: viro / virino
vegetarano: jes / ne
naskiĝdato (libervola informo):

poŝtkodo, urbo, lando:
strato kaj domonumero:
telefono:
poŝtelefono:

Miaj familia kaj persononaj nomoj kaj la loĝloko rajtas aperi en protektita retpaĝo en la listo de la partoprenontoj:
jes / ne

Kalkulo de la kotizo:
baza kotizo 280 €
krompago por 1-lita ĉambro: 50 € (bv. streki, se ne dezirata)
rabato 30 € (ordinara membro de GEA aŭ loĝloko ekster Germanujo)
sumo:


2a persono:
(bv. streki nevalidajn opciojn)

ria ret-poŝta adreso:

titolo:
familia nomo:
persona nomo:
sekso: viro / virino
vegetarano: jes / ne
naskiĝdato (libervola informo):

poŝtkodo, urbo, lando:
strato kaj domonumero:
telefono:
poŝtelefono:

Miaj familia kaj persononaj nomoj kaj la loĝloko rajtas aperi en protektita retpaĝo en la listo de la partoprenontoj:
jes / ne

Kalkulo de la kotizo:
baza kotizo 280 €
krompago por 1-lita ĉambro: 50 € (bv. streki, se ne dezirata)
rabato 30 € (ordinara membro de GEA aŭ loĝloko ekster Germanujo)
sumo:


Antaŭpago kaj pagomaniero

La supre kalkulita(j) sumo(j) de entute
€:
mi ĝiris je (dato)
al la sekvanta konto:
Deutscher Esperanto-Bund, IBAN DE59550205000008603600 BIC BFSWDE33MNZ Sozialbank Mainz

Universala Esperanto-Asocio, konto geaa-n
Aldonaj informoj:

Mi / Ni alvenos trajne kaj bezonos transportservon al la tranoktejo Marienburg, ni alvenos en Bullay
je (horo):

Ceteraj informoj kaj rimarkigoj:

(Fino de la kopiebla skemo de la aliĝilo)
Korektoproponojn por tiu ĉi paĝo bv. sendi al: Rudolf.Fischer@Esperanto.de 2014-07-28