Deutscher Esperanto-Bund e.V. / Germana Esperanto-Asocio r.a.

DEK 2014 / GEK 2014


Herkunftspfad: Esperanto en Germanujo >> Germana Esperanto-Asocio >> 91a Germana Esperanto-Kongreso

91a Germana Esperanto-Kongreso

de la 6a ĝis la 9a de junio 2014 en Erfurt/Turingujo

Kongresa temo:
Renkontiĝo meze en Eŭropo

Lastfoje antaŭ 105 jaroj okazis en la urbo Gotha la lasta Germana Esperanto-Kongreso en bela Turingujo.
Ĉi-jare ni kongresos en la centro de la ĉefurbo Erfurt. Dum la lastaj jaroj Turingujo estis iomete neglektata fare de Esperantujo - tio nepre ŝanĝendas ...


Aliĝo al la kongreso kaj mendo de servoj


*** Aliĝoj eblos ekde nun nur ĉe la akceptejo de la kongreso en Erfurt ***
*** Ekde tuj ne plu ĝiru monon, sed pagu en Erfurt ***


Pri la kongreskotizo:

Ekskursoj

La ekskursoj ĉiuj okazos samtempe dum la dimanĉa posttagmezo, tiel ke oni devas decidi, en kiu partopreni. Indiku dum la aliĝo, kiun ekskurson vi plej ŝatas, poste la 1an alternativon, la 2an, ktp. Se via ekskurso estos jam plena, kiam vi aliĝas, ni oferos al vi unu el viaj alternativoj. La fiksa prezo estas 12 €, jam antaŭ la kongreso pagenda.

(La antaŭe anoncita ekskurso al la urbo Gotha bedaŭrinde ne povos okazi.)


Historia sinagogo en Erfurt
Bildposedanto: Alte Synagoge Erfurt
Fotis: Albrecht von Kirchbach

1a ekskurso: Juda vivo en Erfurt

Tiu ĉi ekskurso bedaŭrinde ne okazos, ĉar ne troviĝis kompetenta gvidanto. La sinagogo estas ankaŭ private vizitebla. Esperant-ligvaj informoj en la kongresa materialo.


2a ekskurso: Arnstadt - la plej malnova urbo de Turingujo

Ni sekvos la spurojn de Johann Sebastian Bach kaj vizitos ankaŭ "Mon plaisir", la miniaturan pupourbon en la kastela muzeo.
Monumento de Bach en Arnstadt
Fotografo: Andreas Weise
Bildposedanto: Thüringer Tourismus GmbH

Pordegomoto de la koncentrejo Buchenwald

3a ekskurso: Buchenwald: Nazia koncentrejo kaj soveta speciala kaptitejo

Nur en Germana lingvo! Ni ekkonos la alian, ŝokantan kaj konsternantan flankon de Vajmaro, la urbo de la Germanaj klasikuloj.

4a ekskurso: Citadelo Petersberg en Erfurt

Duhora vizito de la baroka citadelo Petersberg inkluzive la "subaŭskulto-tunelojn"
Zitadelle Petersberg, Erfurt

Zoologia parko de Erfurt

5a ekskurso: Zoologia parko de Erfurt

Vizito de la zoologia parko en Erfurt estos bona instigo, lerni novajn bestonomojn kaj ripeti konatajn en Esperanto.

6a ekskurso: EGA (hortikultura ĝardenego) en Erfurt, la urbo de la floroj

Vizito de la famkonata ĝardenego kaj de la Germana hortikultura muzeo
EGA-parko Erfurt

Ŝanĝoproponojn por tiu ĉi paĝo sendu al: Rudolf.Fischer@Esperanto.de 2014-06-04