internacia renkontigho

La 84a Universala Kongreso de Esperanto 1999

... okazis de la 31a de julio ĝis la 7a de aŭgusto 1999 la unuan fojon en Berlino. Pli ol 3000 parolantoj de Esperanto el eble 70 landoj estos atendataj en la Internationales Congress Center (ICC), la plej granda kongresejo de la germana ĉefurbo. Kiel kutime, la partoprenantoj parolos ekskluzive en Esperanto, dum ĉiuj aranĝoj de la kongreso. Tiel ili pruvas kaj ĝuas la vivecon kaj la utilon de la internacia lingvo. Cetere, la Universala Kongreso de 1997 okazis en Adelajdo (Aŭstralio) kaj la UK 1998 en Montpeliero (Francio).

En Berlino konstituiĝis Loka Kongresa Komitato (LKK) por la UK 1999. La centra adreso estas: Esperanto-Centro (LKK), Falkstr. 25, 12503 Berlin.

Kiel fakte ĉiujare, la UK ankaŭ en 1999 okupiĝos ĉefe pri kvar taskoj:

  • Sociopolitika kadra temo liveros la fonon por diskutoj pri la lingva kaj kultura justeco en la mondo ĉe la fino de la 20a jarcento. La temo de la 84-a UK estos: "Tutmondiĝo - ŝanco por la paco?"

  • La adeptoj de la internacia lingvo priparolos la eblecojn de la plua disvastigo de Esperanto kaj de ĝia utila uzo en multaj sferoj de la scienca, ekonomia, kultura kaj politika vivo en la mondo. Krome ili elektas la gvidajn organojn de iliaj organizoj.

  • Tre ampleksa kultura programo - teatraĵoj, klasikaj kaj rok-koncertoj, literaturaj konkursoj kaj prezentaĵoj, eĉ kabaredo - impresos la partoprenantojn kaj montras la vivecon de Esperanto.

  • Kiel en ĉiu jaro, la kongresanoj konatiĝos kun la kulturo de la gastiga lando: al tio servas turismaj ekskursoj al la vidindaĵoj de la proksima kaj pli fora ĉirkaŭo, krome prelegoj pri la historio de la lando kaj enkondukaj lecionoj pri la germana lingvo.