ICC kaj Funkturm

Kvankam la kongresejo (Internationales Congress Center; ICC) jam havas 20 jarojn, ĝi tamen estas la plej giganta tia centro en Eŭropo. La du fotaĵoj donas iom da impreso pri tio. Supre vi vidas la ĉirkaŭon (meze la ICC, dekstre de ĝi la Radio-Turo (Funkturm). Ambaŭ apartenas al la t.n. Foira Areo, kiu konsistas el tiuj kaj kelkaj aliaj konstruaĵoj. Sube la ICC kun "fortranĉita" dekstra muro. La grandega konstruaĵo konsistas el tri ĉefaj plus du pli modestaj etaĝoj, do entute kvin. Alta nombro da diversgrandaj salonoj atendas vian ĉeeston en multaj prelegoj, diskutoj kaj prezentadoj.
La granda salonego (salonego 1) havas pli ol 5000 sidlokoj, kaj se oni forŝovas la vandegon ĉe la fino de la scenejo, oni havas ĉe la alia flanko aldonajn 2000-3000 sidlokojn (normale la salonego 2). En tiu kazo, la scenejo do troviĝas inter salonoj 1 kaj 2. La scenejo mem estas 22,55 metrojn x 34,10 metrojn granda kaj 10 metrojn alta (la videbla parto) kaj havas moveblan antaŭscenejon.ICCKrom la pli ol dudek salonoj ekzistas diversaj vestibloj uzeblaj por prezentadoj, kafejoj, du restoracioj (unu memserva kaj unu pli luksa), krome surtegmenta ĝardeno, en kiu vi povos ripozi en la paŭzoj kaj ĝui la silueton de Berlino.
Dank' al la klopodoj de GEFA (Germana Esperantista Fervjista Asocio), ni verŝajne havos en la ĉefa vestiblo standon de Germana Fervojo, kie vi povos informiĝi pri trajnoj kaj aĉeti biletojn.
Kompreneble la financa flanko de luo de ICC ne estas subtaksebla. La tuta peno nur havas sencon se kiel eble plej multaj esperantistoj venos al Berlino. La ĝisnuna alfluo de aliĝiloj estas tre esperiga. Do venu, kaj ĝuu (espereble) unu el la plej grandaj Universalaj Kongresoj!